GHI DANH CHO STARTUP

Dự án báo cáo 2022

Danh sách Startup đã ghi danh

CÙNG HƠN

Tìm kiếm startup của bạn ▾ 

Xuất hiện trong bản đồ công nghệ Việt Nam theo lĩnh vực?

2000 STARTUP

Báo cáo uy tín đồng hành xuyên suốt
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

(Một phần nội dung trong
Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022)

BÁO CÁO THÔNG TIN CHƯA CHÍNH XÁC!

ĐĂNG KÝ GHI DANH NGAY!

XEM TOÀN BỘ DANH SÁCH VÀ ĐỀ XUẤT

Thông tin liên hệ

BambuUP, Tầng 2 tòa nhà NIC, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

contact@bambuup.com

Một nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo đem lại thông tin giá trị và thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa giữa các bên phát triển giải pháp đổi mới sáng tạo và các bên tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện cùng sáng tạo và phát triển.

©Copyright 2022 BambuUP All rights reserved.

Đăng ký xem toàn bộ danh sách STARTUP
đăng ký listing ngay!

XEM TOÀN BỘ DANH SÁCH

Những thông tin và phân loại trên bản đồ được thu thập từ thông tin đăng ký của startups và nghiên cứu tại bàn. Rất mong các độc giả và các Startups có thể tiếp tục đóng góp thông tin để có thể hoàn chỉnh bản đồ Startup Việt Nam.

Bạn muốn
đề cử thêm startup?

ĐỀ CỬ STARTUP TIỀM NĂNG